PIA

% d'estrangers

Barris | Any:  2024
 • Zona amb més estrangers:
  Zona amb menys estrangers:
 • Percentatge Mitjà:28.71%
 • Llegenda

 • menys de 15% ()
 • de 15,01% a 25% ()
 • més de 25% ()

Evolució de la població estrangera

Districte: Tots | Barri: Tots | Any: 2024 | Continent: Tots | Països: Tots
  • Estrangers total: 84.925
  • Diferència d'estrangers: 3.010
  • Mitjana d'edat : 34,28

Estructura de la població estrangera per edats

Any: 2024 | Ciutat
 • Edat mitjana: 34,28 anys
 • Zona amb més edat: Granvia Sud (36,32)

Estrangers (País nacionalitat)


Districte: Tots | Barri: Tots | Any: 2024
  • Total estrangers: 84.925
  • País amb més estrangers: Colòmbia
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet