PIA

% d'estrangers

Barris | Any:  2023
 • Zona amb més estrangers:
  Zona amb menys estrangers:
 • Percentatge Mitjà:28.16%
 • Llegenda

 • menys de 15% ()
 • de 15,01% a 25% ()
 • més de 25% ()

Evolució de la població estrangera

Districte: Tots | Barri: Tots | Any: 2023 | Continent: Tots | Països: Tots
  • Estrangers total: 82.391
  • Diferència d'estrangers: 4.707
  • Mitjana d'edat : 34,25

Estructura de la població estrangera per edats

Any: 2023 | Ciutat
 • Edat mitjana: 34,25 anys
 • Zona amb més edat: el Gornal (35,78)

Estrangers (País nacionalitat)


Districte: Tots | Barri: Tots | Any: 2023
  • Total estrangers: 82.391
  • País amb més estrangers: Colòmbia
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet