PIA

Valoració global de l'ITA a LH

Mitjana Ajuntaments

Puntuació segons àmbits de transparència avaluats

Evolució del posicionament a l'ITA
dels municipis catalans que hi participen

200820092010201220142017Variació
Badalona 34517560173-72
BCN 4112234110
Lleida 47393534110
Sabadell 247116153-52
Sant Cugat 18111132-31
Manresa 5317316326125
L'HOSPITALET 105363522665-39
Terrassa 2820162426125
Mataró 3227162634-8
Cornellà 6978717234268
Sant Boi 385335214353-10
Reus 60432063564214
Santa Coloma 36333119664818
Tarragona 694371677399-26
Girona 2443525290189
Rubí 32222434905832
  • Font: Transparencia Internacional España
  • Periodicitat: anual
  • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet